Online Segem Deneme Sınavı 2

İnternette pekçok yerde bulabileceğiniz örnek segem sorularını online çözüp doğru yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. İçerik eski olabileceği için şüphelendiğiniz sorularda lütfen güncel mevzuatı dikkate alınız.

2370
Oluşturma tarihi Tarafından admin

Online Segem Deneme Sınavı 2

1 / 25

Levha nedir?

2 / 25

Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik
personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

3 / 25

Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

4 / 25

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

5 / 25

Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili
mercii aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 25

5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai
yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki
aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?

7 / 25

Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt
işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?

8 / 25

Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?

9 / 25

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum
gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?

10 / 25

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?

11 / 25

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf
arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

12 / 25

Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi
primdir?

13 / 25

Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

14 / 25

İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

15 / 25

Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri
teminat türü değildir?

16 / 25

Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

17 / 25

Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?

18 / 25

Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları
gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

19 / 25

Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

20 / 25

Eksik sigorta nedir?

21 / 25

Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

22 / 25

Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

23 / 25

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

24 / 25

Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehdar kimdir?

25 / 25

Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 80%

0%

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: