Mesafeli Sigorta Sözleşmelerine Yönelik 2020/9 Sayılı Duyuru

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelgeyle, kiosk cihazları üzerinden sigorta satışı, bu satıştan çıkan gelirin acentelere paylaşımı ve asıl işi sigortacılık olmayanlara ait web sitelerinden sigorta ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili olarak birkaç düzenleme yayınlanmıştı.

Bu düzenlemede, acenteleri en fazla rahatsız eden maddelerden birisi olan web siteleri üzerinden sigorta pazarlamasına yönelik konuda açıkta kalan hususla ilgili yayınlanan sektör duyurusunda konu biraz daha netleştirilmiş oldu. Duyuruda yetkisi olmayanlara ait web sitelerinde sadece asıl web sitelerine bir yönlendirme linki olabileceği, ve ürünle ilgili tüm hesaplamanın, teklif ve poliçe işleminin yetkisi olan aracı web sayfasında yapılabileceğine dair durum netleştirilmiş oldu.

Sektör duyurusunun tam metni aşağıda.

SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERE,
TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MESAFELİ
AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’İN
UYGULANMASI HAKKINDA SEKTÖR DUYURUSU
(2020/9)
Bilindiği üzere, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik’in Ek 10/A maddesinin 5 inci fıkrası; “Mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruhsatlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı belirtilmeden bağlantı (link) verilemez” hükmünü amirdir.

Hal böyle iken, adı geçen Yönetmelikte yapılan değişiklikten hemen sonra yetkisiz bazı kuruluşların web sayfalarında yukarıda belirtilen kuralın dikkate alınmadığı gibi bu kuruluşların bazısının broker gibi fiyat karşılaştırması yaptığı anlaşılmıştır. Gerek 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve gerekse anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

– Sigorta ve emeklilik şirketlerine bu Yönetmelik ile getirilen bağlantı (link) imkanının ancak belli şartlarda (ilgili sigorta şirketinin unvanının mutlaka belirtilmiş olması ve yalnızca ilgili sigorta/emeklilik şirketinin web sayfasına yönlendirme yapılması, ilave başka bir işlemin yapılmaması) mümkün olabileceği,

– Yetkili olmayan kuruluşların kendi web sayfalarında fiyat karşılaştırması imkanı vermesinin ya da poliçe işlemlerini gerçekleştirmelerinin ruhsatsız brokerlik ya da levhaya kayıtlı olmadan acentelik yapmak anlamına geleceği açıktır.

Yapılan bu değerlendirmeler çerçevesinde; Yönetmelik değişikliği ile getirilen bağlantı (link) uygulamasının istismar edilmemesi, bu uygulamanın 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümlerine açıkça aykırılık teşkil eder şekilde yapılmamasını teminen ilgili sigorta şirketlerinin bağlantı yaptıkları kuruluşlar nezdinde ortaya çıkan mevzuata aykırılıkları ivedilikle düzeltmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, ruhsatsız brokerlik veya levhaya kayıt olmadan acentelik yapan bu kuruluşların sorumluları 5684 sayılı Kanunun 35/23 üncü maddesine göre müeyyideye tabi olacağı gibi, ilgili sigorta şirketleri de, bu şekilde yetkisiz kuruluşlar üzerinden yapılan işlemler için, yine aynı Kanunun 34/2-j maddesine göre işlem bazında 1000 TL ile 12.000 TL arasında idari para cezasına maruz kalabilecektir.

Ayrıca, yukarıda bahsi geçen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası; “Bu madde kapsamındaki sigorta teminatının sunumunda uygulamaya geçilmeden bir ay önce Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Bakanlık sunulan bilgiler çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılmasını talep edebilir” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalara ilişkin olarak Bakanlığımıza bildirim yapılmaksızın uygulamaya geçilme imkanı bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle, anılan Yönetmelik değişikliği ile getirilen imkanların istismar edilmeden, 5684 sayılı Kanun ile getirilmiş bulunan çerçeveye uyularak kullanılmasına hassasiyet gösterilmesi, hem tüketicinin korunması hem de ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: