Sigorta Acentesi Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu

Ülkemizin virüsle mücadelesi başladığı ve ekonomik hayatı etkilediği günden buyana tüm sektörlerdeki işletmeler açısından gündemde olan en önemli konulardan biri kısa çalışma ödeneği konusu.

En başta belirtelim:Kısa çalışma ödeneğine sigorta acenteleri de dahildir.

Ödeneğe başvurma ön koşulu:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulmasıdır. Bu şartı sağlıyorsanız, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan ödeneğe hak kazanırsınız.

Bu ödenek kapsamında verilen destekler İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesidir.

Ödenekten faydalanmak için İşkur web sayfasındaki dökümanların hazırlanması gerekmektedir. Bu sayfadaki Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi hazırlandıktan sonra yine aynı sayfadaki bağlı olduğunuz İşkur Müdürlüğü e-posta adresine gönderiyorsunuz.

Bundan sonra İşkur tarafından evrak üzerinde bir inceleme yapılır. Bu incelemede kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması), şartına uygunluk kontrolü yapılır.

İşçinin “son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması” şartına uygun bir geçmişi varsa ve inceleme yapan müfettiş tarafından başvuru onaylandığında işçinin kazancı oranında belirlenen kısa çalışma ödeeği personel banka hesabına aktarılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: