Online Segem Deneme Sınavı 1

İnternette pekçok yerde bulabileceğiniz örnek segem sorularını online çözüp doğru yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. İçerik eski olabileceği için şüphelendiğiniz sorularda lütfen güncel mevzuatı dikkate alınız.

0%
9 oylar, 4.1 ortalama
3807
Oluşturma tarihi

Online Segem Deneme Sınavı 1

Online Segem Deneme Sınavı 1

1 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi aracın kasko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır?

I. Marka

II. Kullanım tarzı

III. Model

3 / 20

Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür?

I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler

II. İflas ve tasfiye durumu

III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması

IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali

4 / 20

İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?

5 / 20

Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz?

7 / 20

Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8 / 20

Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

9 / 20

Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır?

10 / 20

Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?

11 / 20

Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

12 / 20

Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

13 / 20

Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14 / 20

Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

15 / 20

Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

17 / 20

Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır?

18 / 20

Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır?

19 / 20

I. Emniyet

II. Güven

III. Risk Yönetimi

IV. Ürün kalitesini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir?

20 / 20

Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

Please fill in empty fields

Skorunuz

The average score is 66%

0%

Did you like this quiz

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: